DONGCHIN

[FANCAM] 131103 Infinite Rap!!

Woohyun + Sungjong and L!

131103 Woohyun (+ Hoya) @ OGS in Manila

131103 Woohyun (+ Hoya) @ OGS in Manila

131103 L 엘(2) @ OGS in Manila at Araneta Colliseum

131103 Hoya 호야 (2) @ OGS in Manila at Araneta Colliseum
YEAH! ㅋㅋㅋ

131103 Hoya 호야 (2) @ OGS in Manila at Araneta Colliseum

YEAH! ㅋㅋㅋ

131103 L 엘 @ OGS in Manila at Araneta Colliseum

131103 Sungkyu 성교 @ OGS in Manila 

131103 Sungyeol 성열 @ OGS in Manila

131103 Woohyun 우현 @ OGS in Manila at Araneta Colliseum

131103 HOYA 호야 @ OGS IN MANILA

131103 ONE GREAT STEP IN MANILA at Araneta Coliseum

(L, Sungjong, Sungyeol)